top of page

PRINSES S  BIKINIS

 

JURIDISCHE MEDEDELING S 

 

 

 

Sectie 1.

Informatie

 

De site Princessbiquinisfrance.com  is eigendom van PRINCESS, SAS voor het merk Princess Rio Biquinis in Frankrijk, met een kapitaal van € 500, geregistreerd in het handelsregister van Béziers onder nummer 841314206, en met maatschappelijke zetel te 297 Chemin de la Broue, 34390 COLOMBIERES-SUR-ORB.

 

Telefoon: +33 (0) 6 19 75 09 94

 

E-mail: princessbiquinisfrance@gmail.com

 

Intracommunautair btw-nummer: FR11841314206

 

40 Haven van Tel Aviv, Tel Aviv Jaffa 6350671, Israël.

 

  • Ontwerp en productie van de site: PRINCESS

 

 

Sectie 2.

Definities

 

"Gebruiker(s)" verwijst naar alle internetgebruikers die toegang hebben tot de site Princessbiquinisfrance.com

 

"Producten" betekent alle artikelen die te koop worden aangeboden in de online winkel die toegankelijk is op het adres Princessbiquinisfrance.com

 

"Winkel" of "Online winkel" verwijst naar de e-commercesite Princessbiquinisfrance.com en alle webpagina's die aan deze naam zijn gekoppeld
domein. 

 

"Algemene verkoopvoorwaarden" betekent de huidige algemene verkoopvoorwaarden van de producten die op de site worden aangeboden.

 

 

 

Sectie 3.

Algemene bepalingen

 

Princessbiquinisfrance.com  is eigendom van PRINCESS. De site evolueert naar de online verkoop van zwemkleding en strandaccessoires.

 

Deze gebruiksvoorwaarden definiëren het wettelijke en contractuele kader van de relatie tussen PRINCESS en alle gebruikers van de site Princessbiquinisfrance.com. Elke navigatie op de site impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

 

3.1 Eigendom en gebruik.

De entiteit PRINCESS en het logo zijn geregistreerde handelsmerken van Princess Rio Bikinis. Elke reproductie, gebruik en/of wijziging zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Princess Rio Bikinis vormt een schending van intellectueel eigendom. 

 

Het kopiëren en gebruiken van elk grafisch of tekstueel element van de site princessbiquinisfrance.com  is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 

  • De kopieën van de originelen van de site behouden de copyrightvermeldingen en eventuele juridische kennisgevingen

  • Ze mogen geen enkele wijziging of wijziging ondergaan.

  • Afbeeldingen moeten worden gebruikt met begeleidende tekst

  • De gebruiker verbindt zich ertoe deze te reproduceren voor persoonlijke doeleinden en met uitsluiting van elk commercieel doel.

 

Elk ander gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van PRINCESS stelt u bloot aan juridische procedures.

 

Deze algemene voorwaarden en alle regels die ze bevatten zijn van toepassing op alle bestellingen van producten uit de online winkel. Lees ze alstublieft aandachtig door. Ze zijn opgesteld in overeenstemming met de rechten van de consument.

 

3.2 Validatie van bestellingen 

Voordat u uw bestelling valideert, zal een bevestigingsscherm uw volledige bestelling hervatten, evenals de totale prijs, inclusief leveringskosten. Daar kunt u uw keuze wijzigen. Door de bestelling te valideren, erkent u deze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Voor elke gevalideerde bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met het bestelnummer en de details van de bestelde producten. 

 

PRINCESS behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in het geval dat een product niet beschikbaar is, een onjuiste prijs wordt weergegeven, een mislukte betaling of frauduleuze bestellingen. Bovendien kan PRINCESS, in het geval van een reeds bestaand geschil over de betaling van een eerdere bestelling, de huidige bestelling annuleren.

In het geval dat een product niet beschikbaar is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u alleen factureren voor de verzonden producten.

 

We doen ons best om de kleuren van onze producten in de online winkel weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat hun werkelijke weergave exact overeenkomt met hun weergave op het scherm.

 

3.3 Registratie

Tijdens uw eerste bestelling moet u zich registreren en de velden op het bestelformulier invullen. U moet een aanmeldings-ID en een wachtwoord invoeren dat u niet openbaar zult maken. Met deze identificatie krijgt u toegang tot het gedeelte "Mijn account".

Het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven, kan worden gebruikt voor promotionele acties. 

 

3.4 Een gebruikersaccount verwijderen

De gebruiker kan op elk moment beslissen om zijn account zonder rechtvaardiging te verwijderen.

Daarnaast behoudt PRINCESS zich het recht voor om, zonder haar aansprakelijkheid op zich te nemen, een account te verwijderen dat niet voldoet aan deze algemene voorwaarden en de regels van goed gedrag.

 

Sectie 4.

Privacybeleid

 

PRINCESS waakt over de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de gegevens die via haar site princessbiquinisfrance.com  Daarnaast gebruikt PRINCESS de persoonsgegevens van haar gebruikers niet voor marketingdoeleinden. De exploitatie van de gegevens voldoet aan de volgende doeleinden:

 

  • Garandeer toegang tot ledengebieden

  • Realisatie verkoopstatistieken 

  • Verzenden van nieuwsbrieven en promotionele alerts. Als u geen waarschuwing wilt ontvangen, kunt u het daarvoor bestemde vakje aanvinken bij het verzamelen van gegevens. 

 

Indien u commerciële communicatie weigert, kunt u zich hiertegen verzetten door een e-mail te sturen naar  princessbiquinisfrance@gmail.com

 

Elke gebruiker van de winkel erkent verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van hun gebruikersnamen en wachtwoorden,  , evenals voor de eventuele gevolgen wanneer hun acties worden doorgegeven aan derden. Het is hun verantwoordelijkheid om ze niet te verspreiden.

Koekjes

Om u een optimale gebruikerservaring op onze site te bieden, kan PRINCESS authenticatiecookies op uw computer installeren, zodat u uw verbindings-ID's niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt met de site. Deze cookies zijn ook bedoeld om de navigatie vlotter te laten verlopen door de laadsnelheid van de verschillende pagina's te versnellen. Wij slaan geen gevoelige persoonsgegevens op.

U kunt de installatie van deze cookies op elk moment weigeren door de procedure te volgen die uw browser aangeeft. 

 

Sectie 5.

Prijs

 

Alle prijzen van de webwinkel zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en exclusief eventuele leveringskosten.

We doen ons best om de juistheid van onze prijzen te garanderen, maar het is mogelijk dat een weergegeven prijs onjuist blijkt te zijn. Als we constateren dat de door u betaalde prijs hoger is dan de werkelijke prijs, betalen we het verschil terug. In het geval van een prijsfout in uw nadeel, sturen we u een e-mail waarin we u informeren over de prijsfout en vragen we u of u de bestelling wilt annuleren of tegen de juiste prijs wilt houden. We zijn niet verplicht om u een product te sturen dat verkeerd geprijsd is.

 

Alle prijzen van de e-commercesite kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar boven of naar beneden worden gewijzigd. De nieuwe prijs is dus van toepassing op nieuwe bestellingen en heeft geen enkele invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

Sectie 6.

Betaling

 

Het totaalbedrag van je bestelling is inclusief de aankoopprijs van je producten, inclusief bezorgkosten.

Wij accepteren betalingen met Carte Bleue, Visa, Mastercard en American Express. 

Je bankgegevens moeten tijdens de betaling worden verstrekt en je bevestigt dat de gebruikte kaart van jou is. 

 

Sectie 7.

Levering en retouren

 

7.1 Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. PRINCESS kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een fout van uw kant in het opgegeven adres. 
Levering voor het vasteland van Frankrijk duurt 2 tot 5 dagen, en 3 tot 7 dagen voor de rest van de wereld.

Het pakket valt onder de verantwoordelijkheid van PRINCESS, dat wil zeggen dat wij alle schade dragen, totdat het aankomt op het adres dat u ons hebt opgegeven. Zodra het pakket op de plaats van bestemming is aangekomen, keert het eigendom van het pakket terug naar u en draagt u alle risico's van schade en verlies van producten. 

 

Als u bij ontvangst van het pakket een duidelijke afwijking opmerkt (beschadigd pakket, open, enz.), kunt u de levering weigeren in het bijzijn van de bezorger en een "rapport van vernieling" opstellen of het terugbrengen naar een postkantoor binnen 5 dagen. Om uw rechten te doen gelden, mag u het pakket nooit openen. 

We nodigen u ook uit om de afwijking aan ons te melden via e-mail op  princessbiquinisfrance@gmail.com

 

Elke bestelling die niet is ontvangen, moet binnen maximaal 60 dagen na het plaatsen van de bestelling worden gemeld. 

 

7.2 Retourneren

Als u niet tevreden bent met uw product, in overeenstemming met artikel L.121-20 van de consumentencode, heeft u een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket. Elk retourverzoek moet per e-mail worden verzonden naar  princessbiquinisfrance@gmail.com  binnen deze tijdslimiet. Voor elk verzoek dat na deze deadline wordt ontvangen, is PRINCESS niet verplicht om positief op uw verzoek te reageren. In het geval van een retourovereenkomst heeft u wederom 14 dagen de tijd om het product/de producten op uw kosten aan ons te retourneren. Alleen producten die in perfecte staat verkeren en niet zijn gedragen, kunnen worden vergoed. 

 

Gedurende de duur van de levering bent u de eigenaar van het pakket en draagt u alle risico's van schade of verlies. Het pakket is onder uw verantwoordelijkheid totdat het op het aangegeven adres is ontvangen. Het is dus aan jou om deze goed te beschermen en de producten goed te verpakken. Zodra het pakket is ontvangen, sturen we je een e-mail ter bevestiging van de retourverwerking en betalen we de producten binnen veertien dagen in perfecte staat terug tegen de aankoopprijs. De terugbetaling vindt plaats op de creditcard die is gebruikt bij het betalen van de bestelling.

 

Elke terugzending moet het onderwerp zijn van een verzoek met vermelding van uw naam, het bestelnummer en de details van de artikelen die u wenst terug te sturen en in het geval van een ruiling, die van de artikelen die u in plaats daarvan wenst. Retourzendingen dienen te worden verzonden naar het volgende adres:

 

297 Chemin de la Broue, 

34390 COLOMBIERES-SUR-ORB.

 

Sectie 8.

Toepasselijk recht

 

PRINCESS is een vennootschap naar Frans recht. De site prinsesbiquinisfrankrijk.com  en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil is de bevoegde rechter die van de arrondissementsrechtbank.

 

Sectie 9.

Beperking van aansprakelijkheid 

 

PRINCESS kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar site wijzigen. Bovendien kan het bedrijf de juistheid en volledigheid van de productinformatie van de winkel niet garanderen.

 

PRINCESS wijst daarom alle verantwoordelijkheid af in geval van omissie, onnauwkeurigheid of onnauwkeurigheid in de informatie van de artikelen online.

 

 

Sectie 10.

overmacht

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor enige vertraging of storing in de uitvoering van onze verplichtingen onder deze AV als deze vertraging of storing het gevolg is van een oorzaak die buiten onze macht ligt.

Politique de Confidentialité
Mentions Légales
Livraison et Retours
bottom of page